spolecnici

Doprastav, a.s.

doprastav_logo

Doprastav, a.s. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou. Prostredníctvom svojich organizačných jednotiek realizuje stavby na celom území Slovenska ako aj v zahraničí.
Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti predstavujú najmä cesty a diaľnice, mosty, vodohospodárske, ekologické, pozemné a podzemné stavby.

Doprastav, a.s. je materskou spoločnosťou spoločnosti Slovenské Asfalty.

Vlastnícky podiel činí 50%.

Viac na:  www.doprastav.sk