Imprint

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:102844/B

Dátum zápisu: 10. 3 . 2015
Obchodné meno: Slovenské Asfalty s.r.o.
Sídlo: Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 49, PSČ 821 09
Identifikačné číslo: 48 046 191

Identifikačné číslo DPH:  SK 2120041484

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Podrobnosti nájdete na: www.orsr.sk

Kontaktní partneri

Ak máte dojem, že obsah na našej webovej stránke porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, alebo ak máte otázku o našej internetovej prezentácii právnej povahy, zašlite nám e-mail o porušení práv na e-mailovú adresu office@slovenskeasfalty.sk, alebo na našu korešpondenčnú adresu: Slovenské Asfalty s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika.