vyroba

Technológia výroby

Obaľovacia súprava živičných zmesí typu ASKOM VS 3 TV o výkone 240 ton obalenej zmesi za hodinu má 12 priamych dávkovačov o obsahu 12 m3, dopravná cesta s kapacitou maximálne 180 ton za hodinu. Sušiaci bubon má dĺžku 9 metrov a priemer 2,2 m, je vybavený horákom MIB–SM-502-N o výkone 17,1 MW. Horúce triedenie má 6 sít s kapacitou zásobníkov 80 ton. Pre pridanie vápenca a vlastného prachu je obaľovačka vybavená silom 50 + 100 m3. Prísady a asfalt sa dávkujú váhovo do miešačky o obsahu 3 000 kg. Zmes je expedovaná do zásobníkov hotovej zmesi o celkovom objeme 300 ton. Živičné hospodárstvo je zostavené zo štyroch zásobníkov bitumenov o celkovom objeme 320 m3.