kariera

Kariéra

Záujem o prácu, cieľavedomosť, motivácia, schopnosť komunikovať v pracovnom tíme a lojalita k dianiu v spoločnosti. To sú zásady našej personálnej politiky.

My ponúkame rovnaké príležitosti, bezpečnú prácu, motivačné podmienky, zamestnanecké výhody, sociálnu zodpovednosť.