Ochrana osobných údajov

Princípy ochrany osobných údajov

Hlavným cieľom našej spoločnosti je plne rešpektovať Vašu súkromnú sféru, čo prirodzene zahŕňa aj ochranu Vašich osobných údajov. Tieto internetové stánky preto môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uvádzať akékoľvek údaje, týkajúce sa Vašej osoby.

Osobné informácie

Spoločnosť Slovenské Asfalty nezhromažďuje ani neukladá žiadne Vaše osobné údaje. Naše internetové stránky však môžu obsahovať internetové odkazy na stránky iných spoločností. Pretože takéto internetové stránky nekontrolujeme, odporúčame Vám, aby ste sami posúdili, akým spôsobom prevádzkovatelia týchto ďalších internetových stránok k ochrane osobných údajov pristupujú.