asphalt-1853325_1920

História a manažment

História spoločnosti

Spoločnosť Slovenské Asfalty s.r.o., ktorá vznikla dňa 10.3.2015 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.1.2015 a dodatkom k nej zo dňa 3.3.2015.

Zakladajúcimi spoločníkmi boli obchodné spoločnosti ALPINE Bau CZ a.s. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

V súčasnosti sú spoločníkmi obchodné spoločnosti PORR s.r.o. a Doprastav, a.s.

Manažment spoločnosti

Vedenie spoločnosti s ručením obmedzeným tvoria štyria konatelia.

Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy traja spoločne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Riadením bežného chodu spoločnosti a riadením jej výroby je poverený riaditeľ spoločnosti.