obalovny

Obaľovne

Asfaltová obaľovňa ASKOM VS 3TV – 240t/hod., ktorá bola postavená v roku 2007, zaisťuje najvyššie kvalitatívne parametre klasických i špeciálnych asfaltových zmesí. Svojou prevádzkou minimálne zaťažuje životné prostredie.

Zmesi sú vyrábané v obaľovni na Stavbárskej ul. 4 v Senci.