Zahájenie sezóny 2016 obaľovne Senec

07.03.2016

Oznamujeme všetkým zákazníkom, že prevádzka obaľovne v Senci bola spustená.

Prevádzková doba obaľovne Senec: pondelok až piatok 7 – 16 hodín. V prípade potreby je možné s vedením obaľovne dohodnúť inú prevádzkovú dobu, to sa týka aj víkendov.

≪ späť na informujeme