Oznámenie obchodným partnerom o vzniku spoločnosti Slovenské Asfalty

10.03.2015

Dovoľujeme si oznámiť obchodným partnerom, že dňa 10.3.2015 bola do obchodného registra SR zapísaná spoločnosť Slovenské Asfalty, ktorej predmetom činnosti je okrem iného aj výroba a spracovanie asfaltových zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, opravy výtlkov a asfaltérske práce.

≪ späť na informujeme