Opravy a údržba obaľovne Senec, začatie sezóny 2016

18.01.2016

Oznamujeme všetkým zákazníkom, že v mesiaci januári a februári sú v obaľovni Senec vykonávané opravy a údržba. Začatie prevádzky sa predpokladá začiatkom mesiaca marca 2016.

≪ späť na informujeme