spolecnici

PORR s.r.o.

PORR_RGB

Spoločnosť PORR pôsobí na území Slovenska od roku 1991 v odboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva.
Vlastnícky podiel činí 50%.